Learn languages! ‫بر روی تصویر کلیک کنید!‬


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
‫احساسات


สัตว์

sàt′
‫حیوانات


กีฬา

gee-la
‫ورزش


เพลง

playng
‫موسیقی


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
‫دفتر کار


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
‫نوشیدنی ها


คน

kon′
‫مردم


เวลา

way-la
‫زمان


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
‫محیط


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
‫بسته بندی


เครื่องมือ

krêuang-meu
‫ابزار


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
‫ترافیک


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
‫میوه ها


เวลาว่าง

way-la-wâng
‫فراغت


ทหาร

tá′-hǎn
‫نظامی


เสื้อผ้า

sêua-pâ
‫لباس


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
‫ارتباط


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
‫تکنولوژی


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
‫خانه


อาหาร

a-hǎn
‫غذا


อาชีพ

a-chêep
‫مشاغل


ผัก

pàk′
‫سبزیجات


วัตถุ

wát′-tòo′
‫اشیاء


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
‫آموزش و پرورش


ร่างกาย

râng-gai
‫بدن


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
‫طبیعت


การเงิน

gan-nguнn′
‫امور مالی


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
‫مبل


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
‫دین


พืช

pêut
‫گیاهان


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
‫انتزاعی


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
‫وسایل آشپزخانه


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
‫مصالح


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
‫سلامت


รถ

rót′
‫اتومبیل


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
‫هنر


เมือง

meuang
‫شهر


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
‫هوا


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
‫خرید


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
‫معماری


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
‫حیوانات بزرگ


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
‫حیوانات کوچک