واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

Pochuttya

Почуття

Pochuttya
‫احساسات

Tvaryny

Тварини

Tvaryny
‫حیوانات

Sportyvnyy

Спорт

Sportyvnyy
‫ورزش

Muzyka

Музика

Muzyka
‫موسیقی

Ofis

Офіс

Ofis
‫دفتر کار

Napoyi

Напої

Napoyi
‫نوشیدنی ها

Lyudy

Люди

Lyudy
‫مردم

Chas

Час

Chas
‫زمان

Navkolyshnye seredovyshche

Навколишнє середовище

Navkolyshnye seredovyshche
‫محیط

Upakovka

Упаковка

Upakovka
‫بسته بندی

Instrumenty

Інструменти

Instrumenty
‫ابزار

Dorozhniy rukh

Дорожній рух

Dorozhniy rukh
‫ترافیک

Frukty

Фрукти

Frukty
‫میوه ها

Dozvillya

Дозвілля

Dozvillya
‫فراغت

Zbroyni syly

Збройні сили

Zbroyni syly
‫نظامی

Odyah

Одяг

Odyah
‫لباس

Zv‘yazok

Зв‘язок

Zv‘yazok
‫ارتباط

Tekhnika

Техніка

Tekhnika
‫تکنولوژی

Kvartyra

Квартира

Kvartyra
‫خانه

Yizha

Їжа

Yizha
‫غذا

Profesiyi

Професії

Profesiyi
‫مشاغل

Ovochi

Овочі

Ovochi
‫سبزیجات

Predmety

Предмети

Predmety
‫اشیاء

Osvita

Освіта

Osvita
‫آموزش و پرورش

Tilo

Тіло

Tilo
‫بدن

Pryroda

Природа

Pryroda
‫طبیعت

Finansy

Фінанси

Finansy
‫امور مالی

Mebli

Меблі

Mebli
‫مبل

Relihiya

Релігія

Relihiya
‫دین

Roslyny

Рослини

Roslyny
‫گیاهان

Abstraktni ponyattya

Абстрактні поняття

Abstraktni ponyattya
‫انتزاعی

Kukhonna tekhnika

Кухонна техніка

Kukhonna tekhnika
‫وسایل آشپزخانه

Materialy

Матеріали

Materialy
‫مصالح

Zdorov‘ya

Здоров‘я

Zdorov‘ya
‫سلامت

Avtomobilʹ

Автомобіль

Avtomobilʹ
‫اتومبیل

Mystetstvo

Мистецтво

Mystetstvo
‫هنر

Misto

Місто

Misto
‫شهر

Pohoda

Погода

Pohoda
‫هوا

Pokupky

Покупки

Pokupky
‫خرید

Arkhitektura

Архітектура

Arkhitektura
‫معماری

Velyki tvaryny

Великі тварини

Velyki tvaryny
‫حیوانات بزرگ

Dribni tvaryny

Дрібні тварини

Dribni tvaryny
‫حیوانات کوچک