Kliknij na obrazek!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Uczucia


สัตว์

sàt
Zwierzęta


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Muzyka


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Biuro


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Napoje


คน

kon
Ludzie


เวลา

way-laa
Czas


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Środowisko


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Opakowanie


เครื่องมือ

krêuang meu
Narzędzia


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Ruch


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Owoce


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Rozrywka


ทหาร

tá-hăan
Wojsko


เสื้อผ้า

sêua pâa
Odzież


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Komunikacja


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Technologia


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Apartament


อาหาร

aa hăan
Żywność


อาชีพ

aa-chêep
Zawody


ผัก

pàk
Warzywa


วัตถุ

wát-tù
Obiekty


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Edukacja


ร่างกาย

râang gaai
Ciało


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natura


การเงิน

gaan ngern
Finanse


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Meble


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religia


พืช

pêut
Rośliny


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Pojęcia abstrakcyjne


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Sprzęt kuchenny


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiały


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Zdrowie


รถ

rót
Samochód


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Sztuka


เมือง

meuang
Miasto


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Pogoda


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Zakupy


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architektura


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Wielkie zwierzęta


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Małe zwierzęta