Learn languages! Kliknij na obrazek!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Uczucia


สัตว์

sàt′
Zwierzęta


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Muzyka


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Biuro


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Napoje


คน

kon′
Ludzie


เวลา

way-la
Czas


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Środowisko


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Opakowanie


เครื่องมือ

krêuang-meu
Narzędzia


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Ruch


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Owoce


เวลาว่าง

way-la-wâng
Rozrywka


ทหาร

tá′-hǎn
Wojsko


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Odzież


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacja


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technika


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Mieszkanie


อาหาร

a-hǎn
Żywność


อาชีพ

a-chêep
Zawody


ผัก

pàk′
Warzywa


วัตถุ

wát′-tòo′
Obiekty


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Edukacja


ร่างกาย

râng-gai
Ciało


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natura


การเงิน

gan-nguнn′
Finanse


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meble


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religia


พืช

pêut
Rośliny


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Pojęcia abstrakcyjne


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Sprzęt kuchenny


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiały


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdrowie


รถ

rót′
Samochód


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Sztuka


เมือง

meuang
Miasto


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Pogoda


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Zakupy


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Wielkie zwierzęta


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Małe zwierzęta