Learn languages! Clicca su un'immagine!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimenti


สัตว์

sàt′
Animali


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Musica


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Ufficio


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Bevande


คน

kon′
Persone


เวลา

way-la
Tempo


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambiente


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Imballaggio


เครื่องมือ

krêuang-meu
Utensili


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Traffico


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutta


เวลาว่าง

way-la-wâng
Tempo libero


ทหาร

tá′-hǎn
Forze armate


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Abbigliamento


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicazione


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Appartamento


อาหาร

a-hǎn
Alimenti


อาชีพ

a-chêep
Professioni


ผัก

pàk′
Ortaggi


วัตถุ

wát′-tòo′
Oggetti


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educazione


ร่างกาย

râng-gai
Corpo


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natura


การเงิน

gan-nguнn′
Finanze


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Arredamento


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religione


พืช

pêut
Piante


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termini astratti


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Utensili da cucina


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiali


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salute


รถ

rót′
Auto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arte


เมือง

meuang
Città


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Tempo


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architettura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grandi animali


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Piccoli animali