Clicca su un'immagine!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Sentimenti


สัตว์

sàt
Animali


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Musica


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Ufficio


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Bevande


คน

kon
Persone


เวลา

way-laa
Tempo


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Ambiente


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Imballaggio


เครื่องมือ

krêuang meu
Utensili


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Traffico


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Frutta


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Tempo libero


ทหาร

tá-hăan
Forze armate


เสื้อผ้า

sêua pâa
Abbigliamento


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Comunicazione


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tecnologia


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Appartamento


อาหาร

aa hăan
Alimenti


อาชีพ

aa-chêep
Professioni


ผัก

pàk
Ortaggi


วัตถุ

wát-tù
Oggetti


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Educazione


ร่างกาย

râang gaai
Corpo


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natura


การเงิน

gaan ngern
Finanze


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Arredamento


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religione


พืช

pêut
Piante


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Termini astratti


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Utensili da cucina


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiali


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Salute


รถ

rót
Auto


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Arte


เมือง

meuang
Città


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Tempo


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architettura


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Grandi animali


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Piccoli animali