Noklikšķiniet uz attēla!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Jūtas


สัตว์

sàt
Dzīvnieki


กีฬา

gee-laa
Sporta


เพลง

playng
Mūzika


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Birojs


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Dzērieni


คน

kon
Cilvēki


เวลา

way-laa
Laiks


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Vide


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Iepakojums


เครื่องมือ

krêuang meu
Darbarīki


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Satiksme


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Augļi


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Atpūta


ทหาร

tá-hăan
Militārs


เสื้อผ้า

sêua pâa
Apģērbs


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Sakari


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tehnoloģija


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Dzīvoklis


อาหาร

aa hăan
Pārtika


อาชีพ

aa-chêep
Profesijas


ผัก

pàk
Dārzeņi


วัตถุ

wát-tù
Objekti


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Izglītība


ร่างกาย

râang gaai
Ķermenis


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Daba


การเงิน

gaan ngern
Finanses


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Mēbeles


ศาสนา

sàat-sà-năa
Reliģija


พืช

pêut
Augi


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstrakti jēdzieni


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Virtuves iekārtas


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiāli


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Veselība


รถ

rót
Auto


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Māksla


เมือง

meuang
Pilsēta


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Laiks


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Iepirkšanās


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arhitektūra


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Lielie dzīvnieki


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Mazie dzīvnieki