Learn languages! Noklikšķiniet uz attēla!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Jūtas


สัตว์

sàt′
Dzīvnieki


กีฬา

gee-la
Sporta


เพลง

playng
Mūzika


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Birojs


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Dzērieni


คน

kon′
Cilvēki


เวลา

way-la
Laiks


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Vide


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Iepakojums


เครื่องมือ

krêuang-meu
Darbarīki


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Satiksme


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Augļi


เวลาว่าง

way-la-wâng
Atpūta


ทหาร

tá′-hǎn
Militārs


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Apģērbs


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Sakari


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tehnoloģija


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Dzīvoklis


อาหาร

a-hǎn
Pārtika


อาชีพ

a-chêep
Profesijas


ผัก

pàk′
Dārzeņi


วัตถุ

wát′-tòo′
Objekti


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Izglītība


ร่างกาย

râng-gai
Ķermenis


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Daba


การเงิน

gan-nguнn′
Finanses


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mēbeles


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Reliģija


พืช

pêut
Augi


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakti jēdzieni


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Virtuves iekārtas


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiāli


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Veselība


รถ

rót′
Auto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Māksla


เมือง

meuang
Pilsēta


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Laiks


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Iepirkšanās


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arhitektūra


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Lielie dzīvnieki


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Mazie dzīvnieki