Learn languages! Click on an image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
զգացմունքներ


สัตว์

sàt′
կենդանիներ


กีฬา

gee-la
սպորտ


เพลง

playng
երաժշություն


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
գրասենյակ


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
խմիչքներ


คน

kon′
մարդիկ


เวลา

way-la
ժամանակ


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
էկոլոգիա


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
փաթեթավորում


เครื่องมือ

krêuang-meu
գործիքներ


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
երթևեկություն


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
մրգեր


เวลาว่าง

way-la-wâng
ազատ ժամանակ


ทหาร

tá′-hǎn
ռազմական


เสื้อผ้า

sêua-pâ
հագուստ


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
հաղորդակցություն


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
տեխնիկա


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
բնակարան


อาหาร

a-hǎn
ուտելիք


อาชีพ

a-chêep
մասնագիտություններ


ผัก

pàk′
բանջարեղեն


วัตถุ

wát′-tòo′
իրեր


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
կրթություն


ร่างกาย

râng-gai
մարմին


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
բնություն


การเงิน

gan-nguнn′
ֆինանսներ


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
կահույք


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
կրոն


พืช

pêut
բույսեր


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
աբստրակտ


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
խոհանոցի իրեր


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
նյութեր


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
առողջություն


รถ

rót′
մեքենա


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
արվեստներ


เมือง

meuang
քաղաք


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
եղանակ


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
գնումներ


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ճարտարապետություն


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
մեծ կենդանիներ


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
փոքր կենդանիներ