Learn languages! Klikk på et bilde!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Følelser


สัตว์

sàt′
Dyr


กีฬา

gee-la
Idrett


เพลง

playng
Musikk


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kontor


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drikke


คน

kon′
Mennesker


เวลา

way-la
Tid


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Miljø


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Emballasje


เครื่องมือ

krêuang-meu
Verktøy


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafikk


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frukt


เวลาว่าง

way-la-wâng
Fritid


ทหาร

tá′-hǎn
Militær


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Klær


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikasjon


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknikk


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Leilighet


อาหาร

a-hǎn
Mat


อาชีพ

a-chêep
Yrker


ผัก

pàk′
Grønnsaker


วัตถุ

wát′-tòo′
Objekter


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Utdanning


ร่างกาย

râng-gai
Kroppen


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur


การเงิน

gan-nguнn′
Økonomi


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Møbler


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion


พืช

pêut
Planter


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakte termer


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kjøkkenutstyr


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialer


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Helse


รถ

rót′
Bil


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kunst


เมือง

meuang
By


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vær


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektur


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Store dyr


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Små dyr