Learn languages! Klikk på et bilde!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Følelser


สัตว์

sàt
Dyr


กีฬา

gee-laa
Idrett


เพลง

playng
Musikk


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kontor


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Drikke


คน

kon
Mennesker


เวลา

way-laa
Tid


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Miljø


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Emballasje


เครื่องมือ

krêuang meu
Verktøy


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Trafikk


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Frukt


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Fritid


ทหาร

tá-hăan
Militær


เสื้อผ้า

sêua pâa
Klær


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Kommunikasjon


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Teknikk


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Leilighet


อาหาร

aa hăan
Mat


อาชีพ

aa-chêep
Yrker


ผัก

pàk
Grønnsaker


วัตถุ

wát-tù
Objekter


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Utdanning


ร่างกาย

râang gaai
Kroppen


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natur


การเงิน

gaan ngern
Økonomi


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Møbler


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religion


พืช

pêut
Planter


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstrakte termer


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Kjøkkenutstyr


วัสดุ

wát-sà-dù
Materialer


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Helse


รถ

rót
Bil


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Kunst


เมือง

meuang
By


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Vær


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arkitektur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Store dyr


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Små dyr