Learn languages! Klick auf ein Bild!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Gefühle


สัตว์

sàt
Tiere


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Büro


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Getränke


คน

kon
Menschen


เวลา

way-laa
Zeit


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Umwelt


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Verpackung


เครื่องมือ

krêuang meu
Werkzeuge


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Verkehr


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Früchte


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Freizeit


ทหาร

tá-hăan
Militär


เสื้อผ้า

sêua pâa
Kleidung


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Kommunikation


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Technik


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Wohnung


อาหาร

aa hăan
Essen


อาชีพ

aa-chêep
Berufe


ผัก

pàk
Gemüse


วัตถุ

wát-tù
Gegenstände


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Bildung


ร่างกาย

râang gaai
Körper


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natur


การเงิน

gaan ngern
Finanzen


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Möbel


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religion


พืช

pêut
Pflanzen


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstrakta


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Küchengeräte


วัสดุ

wát-sà-dù
Materialien


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Gesundheit


รถ

rót
Auto


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Künste


เมือง

meuang
Stadt


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Wetter


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Einkauf


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Architektur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Große Tiere


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Kleine Tiere