Click pe o imagine!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Sentimente


สัตว์

sàt
Animale


กีฬา

gee-laa
Sporturi


เพลง

playng
Muzică


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Birou


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Băuturi


คน

kon
Oameni


เวลา

way-laa
Timp


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Mediu


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Ambalaj


เครื่องมือ

krêuang meu
Unelte


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Trafic


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Fructe


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Timp liber


ทหาร

tá-hăan
Militar


เสื้อผ้า

sêua pâa
Îmbrăcăminte


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Comunicare


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tehnologie


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Apartament


อาหาร

aa hăan
Alimente


อาชีพ

aa-chêep
Ocupaţii


ผัก

pàk
Legume


วัตถุ

wát-tù
Obiecte


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Educaţie


ร่างกาย

râang gaai
Corp


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natură


การเงิน

gaan ngern
Finanţe


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Mobilier


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religie


พืช

pêut
Plante


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Termeni abstracţi


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Electrocasnice de bucătărie


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiale


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Sănătate


รถ

rót
Maşină


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Arte


เมือง

meuang
Oraş


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Vreme


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Cumpărături


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arhitectură


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Animale mari


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Animale mici