Learn languages! Click pe o imagine!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimente


สัตว์

sàt′
Animale


กีฬา

gee-la
Sporturi


เพลง

playng
Muzică


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Birou


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Băuturi


คน

kon′
Oameni


เวลา

way-la
Timp


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Mediu


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Ambalaj


เครื่องมือ

krêuang-meu
Unelte


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafic


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fructe


เวลาว่าง

way-la-wâng
Timp liber


ทหาร

tá′-hǎn
Militar


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Îmbrăcăminte


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicare


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tehnologie


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartament


อาหาร

a-hǎn
Alimente


อาชีพ

a-chêep
Ocupaţii


ผัก

pàk′
Legume


วัตถุ

wát′-tòo′
Obiecte


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educaţie


ร่างกาย

râng-gai
Corp


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natură


การเงิน

gan-nguнn′
Finanţe


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobilier


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religie


พืช

pêut
Plante


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termeni abstracţi


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Electrocasnice de bucătărie


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiale


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Sănătate


รถ

rót′
Maşină


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arte


เมือง

meuang
Oraş


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vreme


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Cumpărături


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arhitectură


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animale mari


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animale mici