ఒక చిత్రం పై క్లిక్ చేయండి!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
భావాలు


สัตว์

sàt
జంతువులు


กีฬา

gee-laa
క్రీడలు


เพลง

playng
సంగీతం


สำนักงาน

săm-nák ngaan
కార్యాలయము


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
శీతల పానీయములు


คน

kon
ప్రజలు


เวลา

way-laa
సమయము


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
పర్యావరణము


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
ప్యాకేజింగ్


เครื่องมือ

krêuang meu
పరికరములు


การจราจร

gaan jà-raa-jon
జనసమ్మర్దము


ผลไม้

pŏn-lá-máai
పండ్లు


การพักผ่อน

gaan pák pòn
తీరిక


ทหาร

tá-hăan
సైన్యము


เสื้อผ้า

sêua pâa
దుస్తులు


การสื่อสาร

gaan sèu săan
సమాచార వినిమయము


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
సాంకేతిక విజ్ఞానం


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
అపార్ట్ మెంట్


อาหาร

aa hăan
ఆహారము


อาชีพ

aa-chêep
వృత్తులు


ผัก

pàk
కూరగాయలు


วัตถุ

wát-tù
వస్తువులు


การศึกษา

gaan sèuk-săa
విద్య


ร่างกาย

râang gaai
శరీరం


ธรรมชาติ

tam-má-châat
ప్రకృతి


การเงิน

gaan ngern
ఆర్థిక వ్యవహారాలు


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
సామాను


ศาสนา

sàat-sà-năa
మతము


พืช

pêut
మొక్కలు


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
సారాంశ నిబంధనలు


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
వంటగది పరికరాలు


วัสดุ

wát-sà-dù
సామగ్రి


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
ఆరోగ్యము


รถ

rót
కారు


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
కళలు


เมือง

meuang
నగరము


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
వాతావరణము


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
కొనుగోలు


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
కళాత్మకత


สัตว์ใหญ่

sàt yài
పెద్ద జంతువులు


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
చిన్న జంతువులు