Learn languages! Klik pada gambar!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Perasaan


สัตว์

sàt′
Hewan


กีฬา

gee-la
Olahraga


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kantor


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Minuman


คน

kon′
Orang-orang


เวลา

way-la
Waktu


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Lingkungan


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Pengemasan


เครื่องมือ

krêuang-meu
Alat


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Lalu lintas


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Buah-buahan


เวลาว่าง

way-la-wâng
Waktu luang


ทหาร

tá′-hǎn
Militer


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Pakaian


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikasi


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknologi


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartemen


อาหาร

a-hǎn
Makanan


อาชีพ

a-chêep
Pekerjaan


ผัก

pàk′
Sayur-sayuran


วัตถุ

wát′-tòo′
Objek


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Pendidikan


ร่างกาย

râng-gai
Tubuh


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Alam


การเงิน

gan-nguнn′
Keuangan


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mebel


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Agama


พืช

pêut
Tanaman


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Hal-hal abstrak


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Peralatan dapur


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Bahan


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Kesehatan


รถ

rót′
Mobil


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Seni


เมือง

meuang
Kota


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Cuaca


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Belanja


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arsitektur


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Hewan besar


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Hewan kecil