Learn languages! ‫לחץ על תמונה!‬


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
‫רגשות‬


สัตว์

sàt′
‫בעלי חיים‬


กีฬา

gee-la
‫ספורט‬


เพลง

playng
‫מוסיקה‬


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
‫משרד‬


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
‫משקאות‬


คน

kon′
‫אנשים‬


เวลา

way-la
‫זמן‬


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
‫סביבה‬


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
‫אריזות‬


เครื่องมือ

krêuang-meu
‫כלים‬


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
‫תנועה‬


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
‫פירות‬


เวลาว่าง

way-la-wâng
‫פנאי‬


ทหาร

tá′-hǎn
‫צבא‬


เสื้อผ้า

sêua-pâ
‫לבוש‬


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
‫תקשורת‬


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
‫טכנולוגיה‬


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
‫דירה‬


อาหาร

a-hǎn
‫מזון‬


อาชีพ

a-chêep
‫מקצועות‬


ผัก

pàk′
‫ירקות‬


วัตถุ

wát′-tòo′
‫חפצים‬


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
‫השכלה‬


ร่างกาย

râng-gai
‫גוף‬


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
‫טבע‬


การเงิน

gan-nguнn′
‫כספים‬


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
‫רהיטים‬


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
‫דת‬


พืช

pêut
‫צמחים‬


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
‫מונחים מופשטים‬


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
‫מכשירי מטבח‬


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
‫חומרים‬


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
‫בריאות‬


รถ

rót′
‫מכונית‬


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
‫אומנות‬


เมือง

meuang
‫עיר‬


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
‫מזג אויר‬


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
‫קניות‬


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
‫ארכיטקטורה‬


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
‫בעלי חיים גדולים‬


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
‫בעלי חיים קטנים‬