Learn languages! Klikoni në një imazh!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Ndjenjat


สัตว์

sàt′
Kafshët


กีฬา

gee-la
Sportet


เพลง

playng
Muzika


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Zyra


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Pijet


คน

kon′
Njerëzit


เวลา

way-la
Koha


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Mjedisi


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Paketimi


เครื่องมือ

krêuang-meu
Veglat


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafiku


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutat


เวลาว่าง

way-la-wâng
Koha e lirë


ทหาร

tá′-hǎn
Ushtria


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Veshja


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikimi


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknologjia


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Banesa


อาหาร

a-hǎn
Ushqimi


อาชีพ

a-chêep
Profesionet


ผัก

pàk′
Perimet


วัตถุ

wát′-tòo′
Objektet


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Arsimimi


ร่างกาย

râng-gai
Trupi


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natyra


การเงิน

gan-nguнn′
Financat


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobiljet


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Feja


พืช

pêut
Bimët


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termat abstraktë


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Pajisjet e kuzhinës


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialet


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Shëndetësia


รถ

rót′
Vetura


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Artet


เมือง

meuang
Qyteti


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Moti


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Pazari


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Kafshët e mëdha


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Kafshët e vogla