Learn languages! Натисніть на зображення!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Почуття


สัตว์

sàt′
Тварини


กีฬา

gee-la
Спортивний


เพลง

playng
Музика


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офіс


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напої


คน

kon′
Люди


เวลา

way-la
Час


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Навколишнє середовище


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Упаковка


เครื่องมือ

krêuang-meu
Інструменти


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Дорожній рух


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Фрукти


เวลาว่าง

way-la-wâng
Дозвілля


ทหาร

tá′-hǎn
Збройні сили


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Одяг


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Зв'язок


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Техніка


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Квартира


อาหาร

a-hǎn
Їжа


อาชีพ

a-chêep
Професії


ผัก

pàk′
Овочі


วัตถุ

wát′-tòo′
Предмети


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Освіта


ร่างกาย

râng-gai
Тіло


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа


การเงิน

gan-nguнn′
Фінанси


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Меблі


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Релігія


พืช

pêut
Рослини


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактні поняття


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухонна техніка


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Матеріали


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здоров'я


รถ

rót′
Автомобіль


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Мистецтво


เมือง

meuang
Місто


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Погода


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Покупки


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архітектура


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Великі тварини


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
симпатія