Learn languages! 이미지를 클릭!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
감정

สัตว์

sàt′
동물

กีฬา

gee-la
스포츠

เพลง

playng
음악

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
사무실

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
음료

คน

kon′
사람들

เวลา

way-la
시간

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
환경

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
포장

เครื่องมือ

krêuang-meu
도구

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
교통

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
과일

เวลาว่าง

way-la-wâng
여가

ทหาร

tá′-hǎn
군대

เสื้อผ้า

sêua-pâ
의류

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
통신

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
기술

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
아파트

อาหาร

a-hǎn
음식

อาชีพ

a-chêep
직업

ผัก

pàk′
채소

วัตถุ

wát′-tòo′
사물

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
교육

ร่างกาย

râng-gai

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
자연

การเงิน

gan-nguнn′
재정

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
가구

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
종교

พืช

pêut
식물

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
추상어

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
주방용품

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
재료

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
건강

รถ

rót′
자동차

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
예술

เมือง

meuang
도시

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
날씨

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
쇼핑

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
건축물

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
큰 동물

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
작은 동물