Click on an image!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Sentimentos


สัตว์

sàt
Animais


กีฬา

gee-laa
Esportes


เพลง

playng
Música


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Escritório


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Bebidas


คน

kon
Pessoas


เวลา

way-laa
Tempo


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Ambiente


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Embalagem


เครื่องมือ

krêuang meu
Ferramentas


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Tráfego


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Frutas


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Lazer


ทหาร

tá-hăan
Militar


เสื้อผ้า

sêua pâa
Roupa


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Comunicação


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tecnologia


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Apartamento


อาหาร

aa hăan
Alimentação


อาชีพ

aa-chêep
Profissões


ผัก

pàk
Legumes


วัตถุ

wát-tù
Objetos


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Educação


ร่างกาย

râang gaai
Corpo


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natureza


การเงิน

gaan ngern
Finanças


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Mobília


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religião


พืช

pêut
Plantas


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Termos abstratos


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Aparelhos de cozinha


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiais


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Saúde


รถ

rót
Carro


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Artes


เมือง

meuang
Cidade


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Tempo / Clima


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Compras


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arquitetura


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Animais de grande porte


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Animais de pequeno porte