برگرد

Feelings
‫احساسات

Animals
‫حیوانات

Sports
‫ورزش

Music
‫موسیقی

Office
‫دفتر کار

Beverages
‫نوشیدنی ها

People
‫مردم

Time
‫زمان

Environment
‫محیط

Packaging
‫بسته بندی

Tools
‫ابزار

Traffic
‫ترافیک

Fruits
‫میوه ها

Leisure
‫فراغت

Military
‫نظامی

Clothing
‫لباس

Communication
‫ارتباط

Technology
‫تکنولوژی

Apartment
‫خانه

Food
‫غذا

Occupations
‫مشاغل

Vegetables
‫سبزیجات

Objects
‫اشیاء

Education
‫آموزش و پرورش

Body
‫بدن

Nature
‫طبیعت

Finances
‫امور مالی

Furniture
‫مبل

Religion
‫دین

Plants
‫گیاهان

Abstract terms
‫انتزاعی

Kitchen appliances
‫وسایل آشپزخانه

Materials
‫مصالح

Health
‫سلامت

Car
‫اتومبیل

Arts
‫هنر

City
‫شهر

Weather
‫هوا

Shopping
‫خرید

Architecture
‫معماری

Big animals
‫حیوانات بزرگ

Small animals
‫حیوانات کوچک

برگرد