Learn languages! Klik på et billede!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Følelser


สัตว์

sàt′
Dyr


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kontor


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drikkevarer


คน

kon′
Folk


เวลา

way-la
Tid


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Miljø


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Emballage


เครื่องมือ

krêuang-meu
Værktøj


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafik


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frugter


เวลาว่าง

way-la-wâng
Fritid


ทหาร

tá′-hǎn
Militær


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Tøj


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikation


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Teknologi


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Lejlighed


อาหาร

a-hǎn
Mad


อาชีพ

a-chêep
Erhverv


ผัก

pàk′
Grøntsager


วัตถุ

wát′-tòo′
Genstande


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Uddannelse


ร่างกาย

râng-gai
Krop


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natur


การเงิน

gan-nguнn′
Økonomi


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Møbler


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religion


พืช

pêut
Planter


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakte begreber


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Køkkenredskaber


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialer


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Sundhed


รถ

rót′
Bil


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kunst


เมือง

meuang
By


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vejr


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektur


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Store dyr


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Små dyr