Klik på et billede!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Følelser


สัตว์

sàt
Dyr


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kontor


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Drikkevarer


คน

kon
Folk


เวลา

way-laa
Tid


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Miljø


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Emballage


เครื่องมือ

krêuang meu
Værktøj


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Trafik


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Frugter


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Fritid


ทหาร

tá-hăan
Militær


เสื้อผ้า

sêua pâa
Tøj


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Kommunikation


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Teknologi


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Lejlighed


อาหาร

aa hăan
Mad


อาชีพ

aa-chêep
Erhverv


ผัก

pàk
Grøntsager


วัตถุ

wát-tù
Genstande


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Uddannelse


ร่างกาย

râang gaai
Krop


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natur


การเงิน

gaan ngern
Økonomi


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Møbler


ศาสนา

sàat-sà-năa
Religion


พืช

pêut
Planter


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstrakte begreber


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Køkkenredskaber


วัสดุ

wát-sà-dù
Materialer


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Sundhed


รถ

rót
Bil


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Kunst


เมือง

meuang
By


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Vejr


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Shopping


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arkitektur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Store dyr


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Små dyr