Klik pada gambar!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Perasaan


สัตว์

sàt
Hewan


กีฬา

gee-laa
Olahraga


เพลง

playng
Musik


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kantor


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Minuman


คน

kon
Orang-orang


เวลา

way-laa
Waktu


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Lingkungan


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Pengemasan


เครื่องมือ

krêuang meu
Alat


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Lalu lintas


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Buah-buahan


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Waktu luang


ทหาร

tá-hăan
Militer


เสื้อผ้า

sêua pâa
Pakaian


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Komunikasi


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Teknologi


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Apartemen


อาหาร

aa hăan
Makanan


อาชีพ

aa-chêep
Pekerjaan


ผัก

pàk
Sayur-sayuran


วัตถุ

wát-tù
Objek


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Pendidikan


ร่างกาย

râang gaai
Tubuh


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Alam


การเงิน

gaan ngern
Keuangan


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Mebel


ศาสนา

sàat-sà-năa
Agama


พืช

pêut
Tanaman


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Hal-hal abstrak


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Peralatan dapur


วัสดุ

wát-sà-dù
Bahan


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Kesehatan


รถ

rót
Mobil


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Seni


เมือง

meuang
Kota


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Cuaca


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Belanja


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arsitektur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Hewan besar


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Hewan kecil