واژگان

Choose the category you want to learn

برگرد

games image

Sentimentos

‫احساسات

games image

Animais

‫حیوانات

games image

Desportos

‫ورزش

games image

Música

‫موسیقی

games image

Escritório

‫دفتر کار

games image

Bebidas

‫نوشیدنی ها

games image

Pessoas

‫مردم

games image

Tempo

‫زمان

games image

Ambiente

‫محیط

games image

Embalagem

‫بسته بندی

games image

Ferramentas

‫ابزار

games image

Tráfego

‫ترافیک

games image

Frutas

‫میوه ها

games image

Lazer

‫فراغت

games image

Militar

‫نظامی

games image

Roupa

‫لباس

games image

Comunicação

‫ارتباط

games image

Tecnologia

‫تکنولوژی

games image

Alojamento

‫خانه

games image

Alimentação

‫غذا

games image

Profissões

‫مشاغل

games image

Legumes

‫سبزیجات

games image

Objetos

‫اشیاء

games image

Educação

‫آموزش و پرورش

games image

Corpo

‫بدن

games image

Natureza

‫طبیعت

games image

Finanças

‫امور مالی

games image

Mobiliário

‫مبل

games image

Religião

‫دین

games image

Plantas

‫گیاهان

games image

Termos abstratos

‫انتزاعی

games image

Aparelhos de cozinha

‫وسایل آشپزخانه

games image

Materiais

‫مصالح

games image

Saúde

‫سلامت

games image

Carro

‫اتومبیل

games image

Artes

‫هنر

games image

Cidade

‫شهر

games image

Meteorologia

‫هوا

games image

Compras

‫خرید

games image

Arquitetura

‫معماری

games image

Animais de grande porte

‫حیوانات بزرگ

games image

Pequenos animais

‫حیوانات کوچک

برگرد