Learn languages! Paspauskite ant nuotraukos!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Jausmai


สัตว์

sàt′
Gyvūnai


กีฬา

gee-la
Sportas


เพลง

playng
Muzika


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Biuras


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Gėrimai


คน

kon′
Žmonės


เวลา

way-la
Laikas


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Aplinka


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Įpakavimas


เครื่องมือ

krêuang-meu
Įrankiai


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Eismas


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Vaisiai


เวลาว่าง

way-la-wâng
Laisvalaikis


ทหาร

tá′-hǎn
Kariuomenė


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Apranga


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacija


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologija


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Butas


อาหาร

a-hǎn
Maistas


อาชีพ

a-chêep
Profesijos


ผัก

pàk′
Daržovės


วัตถุ

wát′-tòo′
Daiktai


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Mokslas


ร่างกาย

râng-gai
Kūnas


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Gamta


การเงิน

gan-nguнn′
Finansai


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Baldai


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religija


พืช

pêut
Augalai


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktūs žodžiai


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Virtuviniai prietaisai


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Medžiagos


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Sveikata


รถ

rót′
Automobilis


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Menai


เมือง

meuang
Miestas


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Oras


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Apsipirkimas


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architektūra


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Dideli gyvūnai


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Maži gyvūnai