Learn languages! Click on an image!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
ਭਾਵਨਾਵਾਂ

สัตว์

sàt′
ਪਸ਼ੂ

กีฬา

gee-la
ਖੇਡਾਂ

เพลง

playng
ਸੰਗੀਤ

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
ਦਫ਼ਤਰ

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
ਪੇਅ

คน

kon′
ਲੋਕ

เวลา

way-la
ਸਮਾਂ

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
ਵਾਤਾਵਰਣ

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
ਪੈਕੇਜਿੰਗ

เครื่องมือ

krêuang-meu
ਉਪਕਰਣ

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
ਆਵਾਜਾਈ

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
ਫਲ

เวลาว่าง

way-la-wâng
ਛੁੱਟੀਆਂ

ทหาร

tá′-hǎn
ਫੌਜ

เสื้อผ้า

sêua-pâ
ਕੱਪੜੇ

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
ਸੰਚਾਰ

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
ਤਕਨੀਕੀ

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

อาหาร

a-hǎn
ਭੋਜਨ

อาชีพ

a-chêep
ਕਿੱਤੇ

ผัก

pàk′
ਸਬਜੀਆਂ

วัตถุ

wát′-tòo′
ਵਸਤੂਆਂ

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
ਸਿੱਖਿਆ

ร่างกาย

râng-gai
ਸਰੀਰ

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
ਕੁਦਰਤ

การเงิน

gan-nguнn′
ਵਿੱਤ

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
ਫਰਨੀਚਰ

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
ਧਰਮ

พืช

pêut
ਪੌਦੇ

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
ਸਮੱਗਰੀ

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ਸਿਹਤ

รถ

rót′
ਕਾਰ

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
ਕਲਾ

เมือง

meuang
ਸ਼ਹਿਰ

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
ਮੌਸਮ

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
ਖਰੀਦਾਰੀ

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ਵਾਸਤੂਕਲਾ

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ