Learn languages! დაწკაპეთ გამოსახალება!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
გრძნობები


สัตว์

sàt′
ცხოველები


กีฬา

gee-la
სპორტი


เพลง

playng
მუსიკა


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
ოფისი


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
სასმელები


คน

kon′
ადამიანები


เวลา

way-la
დრო


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
გარემო


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
შეფუთვა


เครื่องมือ

krêuang-meu
ინსტრუმენტები


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
საგზაო მოძრაობა


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
ხილეული


เวลาว่าง

way-la-wâng
დასვენება


ทหาร

tá′-hǎn
სამხედრო ძალა


เสื้อผ้า

sêua-pâ
ტანსაცმელი


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
კომუნიკაცია


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
ტექნიკა


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
ბინა


อาหาร

a-hǎn
საკვები


อาชีพ

a-chêep
საქმიანობები


ผัก

pàk′
ბოსტნეულობა


วัตถุ

wát′-tòo′
ნივთები


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
განათლება


ร่างกาย

râng-gai
სხეული


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
ბუნება


การเงิน

gan-nguнn′
ფინანსები


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
ავეჯი


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
რელიგია


พืช

pêut
მცენარეულობა


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
აბსტრაქტული ცნებები


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
სამზარეულო საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკა


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
მასალები


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ჯანმრთელობა


รถ

rót′
ავტომანქანა


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
ხელოვნება


เมือง

meuang
ქალაქი


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
ამინდი


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
საყიდლებზე წასვლა


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
არქიტექტურა


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
დიდი ცხოველები


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
პატარა ცხოველები