Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Cảm xúc

สัตว์

sàt′
Động vật

กีฬา

gee-la
Thể thao

เพลง

playng
Âm nhạc

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Văn phòng

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Đồ uống

คน

kon′
Con người

เวลา

way-la
Thời gian

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Môi trường

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Bao bì

เครื่องมือ

krêuang-meu
Công cụ

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Giao thông

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Trái cây (hoa quả)

เวลาว่าง

way-la-wâng
Giải trí (lúc nhàn rỗi)

ทหาร

tá′-hǎn
Quân sự

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Quần áo

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Thông tin liên lạc

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Công nghệ

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Căn hộ

อาหาร

a-hǎn
Thực phẩm (lương thực)

อาชีพ

a-chêep
Nghề nghiệp

ผัก

pàk′
Rau

วัตถุ

wát′-tòo′
Đồ vật (vật thể)

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Giáo dục

ร่างกาย

râng-gai
Thân thể

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Thiên nhiên

การเงิน

gan-nguнn′
Tài chính

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Đồ nội thất

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Tôn Giáo

พืช

pêut
Thực vật

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Thuật ngữ trừu tượng

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Thiết bị nhà bếp

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Vật liệu

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Y tế (sức khỏe)

รถ

rót′
Xe hơi

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Nghệ thuật

เมือง

meuang
Thành phố

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Thời tiết

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Mua sắm

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Kiến trúc

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Động vật lớn

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Động vật nhỏ