Learn languages! 点击图片!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
情感


สัตว์

sàt′
动物


กีฬา

gee-la
体育


เพลง

playng
音乐


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
办公室


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
饮料


คน

kon′


เวลา

way-la
时间


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
环境


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
包装


เครื่องมือ

krêuang-meu
工具


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
交通


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
水果


เวลาว่าง

way-la-wâng
闲暇


ทหาร

tá′-hǎn
军事


เสื้อผ้า

sêua-pâ
服装


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
通讯


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
技术


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
公寓


อาหาร

a-hǎn
食品


อาชีพ

a-chêep
职业


ผัก

pàk′
蔬菜


วัตถุ

wát′-tòo′
物品


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
教育


ร่างกาย

râng-gai
身体


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
自然


การเงิน

gan-nguнn′
资产


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
家具


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
宗教


พืช

pêut
植物


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
抽象的术语


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
厨房用具


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
材料


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
健康


รถ

rót′
汽车


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
艺术


เมือง

meuang
城市


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
天气


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
购物


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
建筑


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
大动物


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
小动物