Nhấp chuột vào một hình ảnh!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Cảm xúc


สัตว์

sàt
Động vật


กีฬา

gee-laa
Thể thao


เพลง

playng
Âm nhạc


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Văn phòng


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Đồ uống


คน

kon
Con người


เวลา

way-laa
Thời gian


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Môi trường


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Bao bì


เครื่องมือ

krêuang meu
Công cụ


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Giao thông


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Trái cây (hoa quả)


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Giải trí (lúc nhàn rỗi)


ทหาร

tá-hăan
Quân sự


เสื้อผ้า

sêua pâa
Quần áo


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Thông tin liên lạc


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Công nghệ


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Căn hộ


อาหาร

aa hăan
Thực phẩm (lương thực)


อาชีพ

aa-chêep
Nghề nghiệp


ผัก

pàk
Rau


วัตถุ

wát-tù
Đồ vật (vật thể)


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Giáo dục


ร่างกาย

râang gaai
Thân thể


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Thiên nhiên


การเงิน

gaan ngern
Tài chính


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Đồ nội thất


ศาสนา

sàat-sà-năa
Tôn Giáo


พืช

pêut
Thực vật


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Thuật ngữ trừu tượng


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Thiết bị nhà bếp


วัสดุ

wát-sà-dù
Vật liệu


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Y tế (sức khỏe)


รถ

rót
Xe hơi


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Nghệ thuật


เมือง

meuang
Thành phố


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Thời tiết


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Mua sắm


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Kiến trúc


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Động vật lớn


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Động vật nhỏ