Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Cảm xúc


สัตว์

sàt′
Động vật


กีฬา

gee-la
Thể thao


เพลง

playng
Âm nhạc


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Văn phòng


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Đồ uống


คน

kon′
Con người


เวลา

way-la
Thời gian


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Môi trường


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Bao bì


เครื่องมือ

krêuang-meu
Công cụ


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Giao thông


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Trái cây (hoa quả)


เวลาว่าง

way-la-wâng
Giải trí (lúc nhàn rỗi)


ทหาร

tá′-hǎn
Quân sự


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Quần áo


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Thông tin liên lạc


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Công nghệ


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Căn hộ


อาหาร

a-hǎn
Thực phẩm (lương thực)


อาชีพ

a-chêep
Nghề nghiệp


ผัก

pàk′
Rau


วัตถุ

wát′-tòo′
Đồ vật (vật thể)


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Giáo dục


ร่างกาย

râng-gai
Thân thể


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Thiên nhiên


การเงิน

gan-nguнn′
Tài chính


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Đồ nội thất


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Tôn Giáo


พืช

pêut
Thực vật


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Thuật ngữ trừu tượng


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Thiết bị nhà bếp


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Vật liệu


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Y tế (sức khỏe)


รถ

rót′
Xe hơi


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Nghệ thuật


เมือง

meuang
Thành phố


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Thời tiết


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Mua sắm


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Kiến trúc


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Động vật lớn


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Động vật nhỏ