Learn languages! Кликнете върху изображението!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Чувства


สัตว์

sàt′
Животни


กีฬา

gee-la
Спорт


เพลง

playng
Музика


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офис


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напитки


คน

kon′
Хора


เวลา

way-la
Време


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Околна среда


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Опаковка


เครื่องมือ

krêuang-meu
Инструменти


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Трафик


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Плодове


เวลาว่าง

way-la-wâng
Свободно време


ทหาร

tá′-hǎn
Армия


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Облекло


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Комуникации


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Технология


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Апартамент


อาหาร

a-hǎn
Храна


อาชีพ

a-chêep
Професии


ผัก

pàk′
Зеленчуци


วัตถุ

wát′-tòo′
Обекти


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Образование


ร่างกาย

râng-gai
Тяло


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Природа


การเงิน

gan-nguнn′
Финанси


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Мебели


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Религия


พืช

pêut
Растения


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактни понятия


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухненски уреди


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Материали


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здраве


รถ

rót′
Кола


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Изкуства


เมือง

meuang
Град


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Време


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Пазаруване


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архитектура


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Големи животни


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Малки животни