Кликнете върху изображението!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Чувства


สัตว์

sàt
Животни


กีฬา

gee-laa
Спорт


เพลง

playng
Музика


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Офис


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Напитки


คน

kon
Хора


เวลา

way-laa
Време


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Околна среда


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Опаковка


เครื่องมือ

krêuang meu
Инструменти


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Трафик


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Плодове


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Свободно време


ทหาร

tá-hăan
Армия


เสื้อผ้า

sêua pâa
Облекло


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Комуникации


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Технология


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Апартамент


อาหาร

aa hăan
Храна


อาชีพ

aa-chêep
Професии


ผัก

pàk
Зеленчуци


วัตถุ

wát-tù
Обекти


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Образование


ร่างกาย

râang gaai
Тяло


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Природа


การเงิน

gaan ngern
Финанси


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Мебели


ศาสนา

sàat-sà-năa
Религия


พืช

pêut
Растения


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Абстрактни понятия


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Кухненски уреди


วัสดุ

wát-sà-dù
Материали


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Здраве


รถ

rót
Кола


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Изкуства


เมือง

meuang
Град


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Време


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Пазаруване


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Архитектура


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Големи животни


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Малки животни