Learn languages! Klik op een plaatje!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Gevoelens


สัตว์

sàt′
Dieren


กีฬา

gee-la
Sport


เพลง

playng
Muziek


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kantoor


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Dranken


คน

kon′
Mensen


เวลา

way-la
Tijd


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Omgeving


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Verpakking


เครื่องมือ

krêuang-meu
Gereedschap


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Verkeer


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruit


เวลาว่าง

way-la-wâng
Vrije tijd


ทหาร

tá′-hǎn
Militair


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Kleding


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Communicatie


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Technologie


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Appartement


อาหาร

a-hǎn
Voedsel


อาชีพ

a-chêep
Beroepen


ผัก

pàk′
Groenten


วัตถุ

wát′-tòo′
Objecten


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Onderwijs


ร่างกาย

râng-gai
Lichaam


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natuur


การเงิน

gan-nguнn′
FinanciŽn


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meubilair


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religie


พืช

pêut
Planten


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstracte termen


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Keukenapparatuur


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materialen


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Gezondheid


รถ

rót′
Auto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kunst


เมือง

meuang
Stad


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Weer


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Winkelen


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Architectuur


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Grote dieren


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Kleine dieren