Learn languages! Click pe o imagine!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimente

สัตว์

sàt′
Animale

กีฬา

gee-la
Sporturi

เพลง

playng
Muzică

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Birou

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Băuturi

คน

kon′
Oameni

เวลา

way-la
Timp

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Mediu

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Ambalaj

เครื่องมือ

krêuang-meu
Unelte

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trafic

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fructe

เวลาว่าง

way-la-wâng
Timp liber

ทหาร

tá′-hǎn
Militar

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Îmbrăcăminte

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicare

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tehnologie

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartament

อาหาร

a-hǎn
Alimente

อาชีพ

a-chêep
Ocupaţii

ผัก

pàk′
Legume

วัตถุ

wát′-tòo′
Obiecte

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educaţie

ร่างกาย

râng-gai
Corp

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natură

การเงิน

gan-nguнn′
Finanţe

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobilier

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religie

พืช

pêut
Plante

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termeni abstracţi

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Electrocasnice de bucătărie

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiale

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Sănătate

รถ

rót′
Maşină

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arte

เมือง

meuang
Oraş

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vreme

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Cumpărături

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arhitectură

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animale mari

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animale mici