Learn languages! ஒரு படத்தை கிளிக்!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
உணர்வுகள்

สัตว์

sàt′
விலங்குகள்

กีฬา

gee-la
விளையாட்டு

เพลง

playng
இசை

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
அலுவலகம்

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
பானங்கள்

คน

kon′
மக்கள்

เวลา

way-la
காலம்

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
சுற்றுச்சூழல்

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
சிப்பக்கட்டணம்

เครื่องมือ

krêuang-meu
கருவிகள்

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
போக்குவரத்து

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
பழங்கள்

เวลาว่าง

way-la-wâng
ஓய்வு நேரம்

ทหาร

tá′-hǎn
இராணுவம்

เสื้อผ้า

sêua-pâ
ஆடை

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
தொடர்பு

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
தொழில்நுட்பம்

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
அடுக்ககம்

อาหาร

a-hǎn
உணவு

อาชีพ

a-chêep
தொழில்

ผัก

pàk′
காய்கறிகள்

วัตถุ

wát′-tòo′
பொருட்கள்

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
கல்வி

ร่างกาย

râng-gai
உடல்

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
இயற்கை

การเงิน

gan-nguнn′
நிதி

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
அறைக்கலண்கள்

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
மதம்

พืช

pêut
தாவரங்கள்

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
கருத்தியலான பதங்கள்

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
சமையலறை உபகரணங்கள்

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
மூலப்பொருட்கள்

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ஆரோக்கியம்

รถ

rót′
மோட்டார் வண்டி

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
கலைகள்

เมือง

meuang
நகரம்

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
வானிலை

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
வாங்குதல்

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
கட்டிடக்கலை

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
பெரிய விலங்குகள்

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
சிறிய விலங்குகள்