Learn languages! Kliknite na sliko!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Občutki


สัตว์

sàt′
Živali


กีฬา

gee-la
Šport


เพลง

playng
Glasba


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Pisarna


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Pijače


คน

kon′
Ljudje


เวลา

way-la
Čas


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Okolje


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalaža


เครื่องมือ

krêuang-meu
Orodja


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Promet


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Sadje


เวลาว่าง

way-la-wâng
Prosti čas


ทหาร

tá′-hǎn
Vojska


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Oblačila


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Komunikacija


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tehnologija


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Stanovanje


อาหาร

a-hǎn
Hrana


อาชีพ

a-chêep
Poklici


ผัก

pàk′
Zelenjava


วัตถุ

wát′-tòo′
Predmeti


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Izobraževanje


ร่างกาย

râng-gai
Telo


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Narava


การเงิน

gan-nguнn′
Finance


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Pohištvo


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Vera


พืช

pêut
Rastline


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstraktno


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kuhinjski aparati


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiali


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Zdravje


รถ

rót′
Avto


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Umetnost


เมือง

meuang
Mesto


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Vreme


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Nakupovanje


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arhitektura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Velike živali


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Male živali