Kliknite na sliko!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Občutki


สัตว์

sàt
Živali


กีฬา

gee-laa
Šport


เพลง

playng
Glasba


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Pisarna


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Pijače


คน

kon
Ljudje


เวลา

way-laa
Čas


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Okolje


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Embalaža


เครื่องมือ

krêuang meu
Orodja


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Promet


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Sadje


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Prosti čas


ทหาร

tá-hăan
Vojska


เสื้อผ้า

sêua pâa
Oblačila


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Komunikacija


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tehnologija


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Stanovanje


อาหาร

aa hăan
Hrana


อาชีพ

aa-chêep
Poklici


ผัก

pàk
Zelenjava


วัตถุ

wát-tù
Predmeti


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Izobraževanje


ร่างกาย

râang gaai
Telo


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Narava


การเงิน

gaan ngern
Finance


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Pohištvo


ศาสนา

sàat-sà-năa
Vera


พืช

pêut
Rastline


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstraktno


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Kuhinjski aparati


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiali


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Zdravje


รถ

rót
Avto


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Umetnost


เมือง

meuang
Mesto


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Vreme


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Nakupovanje


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Arhitektura


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Velike živali


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Male živali