Learn languages! Націсніце на малюнак!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Пачуцці

สัตว์

sàt′
Жывёлы

กีฬา

gee-la
Спорт

เพลง

playng
Музыка

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Офіс

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Напоі

คน

kon′
Людзі

เวลา

way-la
Час

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Навакольнае асяроддзе

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Упакоўка

เครื่องมือ

krêuang-meu
Інструменты

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Рух

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Садавіна

เวลาว่าง

way-la-wâng
Вольны час

ทหาร

tá′-hǎn
Ваенная справа

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Адзенне

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Сувязь

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Тэхналогія

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Кватэра

อาหาร

a-hǎn
Ежа

อาชีพ

a-chêep
Прафесіі

ผัก

pàk′
Гародніна

วัตถุ

wát′-tòo′
Аб'екты

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Адукацыя

ร่างกาย

râng-gai
Цела

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Прырода

การเงิน

gan-nguнn′
Фінансы

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Мэбля

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Рэлігія

พืช

pêut
Расліны

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Абстрактныя тэрміны

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Кухонная тэхніка

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Матэрыялы

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Здароўе

รถ

rót′
Аўтамабіль

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Мастацтва

เมือง

meuang
Горад

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Надвор'е

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Шопінг

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Архітэктура

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Буйныя жывёлы

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Дробныя жывёлы