אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
‫רגשות

สัตว์

sàt′
‫בעלי חיים

กีฬา

gee-la
‫ספורט

เพลง

playng
‫מוסיקה

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
‫משרד

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
‫משקאות

คน

kon′
‫אנשים

เวลา

way-la
‫זמן

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
‫סביבה

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
‫אריזות

เครื่องมือ

krêuang-meu
‫כלים

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
‫תנועה

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
‫פירות

เวลาว่าง

way-la-wâng
‫פנאי

ทหาร

tá′-hǎn
‫צבא

เสื้อผ้า

sêua-pâ
‫לבוש

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
‫תקשורת

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
‫טכנולוגיה

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
‫דירה

อาหาร

a-hǎn
‫מזון

อาชีพ

a-chêep
‫מקצועות

ผัก

pàk′
‫ירקות

วัตถุ

wát′-tòo′
‫חפצים

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
‫השכלה

ร่างกาย

râng-gai
‫גוף

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
‫טבע

การเงิน

gan-nguнn′
‫כספים

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
‫רהיטים

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
‫דת

พืช

pêut
‫צמחים

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
‫מונחים מופשטים

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
‫מכשירי מטבח

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
‫חומרים

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
‫בריאות

รถ

rót′
‫מכונית

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
‫אומנות

เมือง

meuang
‫עיר

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
‫מזג אויר

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
‫קניות

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
‫ארכיטקטורה

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
‫בעלי חיים גדולים

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
‫בעלי חיים קטנים

תחזור