Learn languages! ‫לחץ על תמונה!‬

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
‫רגשות‬

สัตว์

sàt′
‫בעלי חיים‬

กีฬา

gee-la
‫ספורט‬

เพลง

playng
‫מוסיקה‬

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
‫משרד‬

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
‫משקאות‬

คน

kon′
‫אנשים‬

เวลา

way-la
‫זמן‬

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
‫סביבה‬

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
‫אריזות‬

เครื่องมือ

krêuang-meu
‫כלים‬

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
‫תנועה‬

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
‫פירות‬

เวลาว่าง

way-la-wâng
‫פנאי‬

ทหาร

tá′-hǎn
‫צבא‬

เสื้อผ้า

sêua-pâ
‫לבוש‬

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
‫תקשורת‬

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
‫טכנולוגיה‬

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
‫דירה‬

อาหาร

a-hǎn
‫מזון‬

อาชีพ

a-chêep
‫מקצועות‬

ผัก

pàk′
‫ירקות‬

วัตถุ

wát′-tòo′
‫חפצים‬

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
‫השכלה‬

ร่างกาย

râng-gai
‫גוף‬

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
‫טבע‬

การเงิน

gan-nguнn′
‫כספים‬

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
‫רהיטים‬

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
‫דת‬

พืช

pêut
‫צמחים‬

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
‫מונחים מופשטים‬

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
‫מכשירי מטבח‬

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
‫חומרים‬

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
‫בריאות‬

รถ

rót′
‫מכונית‬

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
‫אומנות‬

เมือง

meuang
‫עיר‬

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
‫מזג אויר‬

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
‫קניות‬

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
‫ארכיטקטורה‬

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
‫בעלי חיים גדולים‬

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
‫בעלי חיים קטנים‬