برگرد

Sentiments
‫احساسات

Animals
‫حیوانات

Esports
‫ورزش

Música
‫موسیقی

Oficina
‫دفتر کار

Begudes
‫نوشیدنی ها

Persones
‫مردم

Temps
‫زمان

Ambient
‫محیط

Embalatge
‫بسته بندی

Eines
‫ابزار

Trànsit
‫ترافیک

Fruites
‫میوه ها

Oci
‫فراغت

Exèrcit
‫نظامی

Roba
‫لباس

Comunicació
‫ارتباط

Tecnologia
‫تکنولوژی

Apartament
‫خانه

Menjar
‫غذا

Ocupacions
‫مشاغل

Verdures
‫سبزیجات

Objectes
‫اشیاء

Educació
‫آموزش و پرورش

Cos
‫بدن

Naturalesa
‫طبیعت

Finances
‫امور مالی

Mobles
‫مبل

Religió
‫دین

Plantes
‫گیاهان

Termes abstractes
‫انتزاعی

Aparells de cuina
‫وسایل آشپزخانه

Materials
‫مصالح

Salut
‫سلامت

Cotxe
‫اتومبیل

Arts
‫هنر

Ciutat
‫شهر

Temps
‫هوا

Compres
‫خرید

Arquitectura
‫معماری

Animals grans
‫حیوانات بزرگ

Animals petits
‫حیوانات کوچک

برگرد