Learn languages! Click on an image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentiments


สัตว์

sàt′
Animals


กีฬา

gee-la
Esports


เพลง

playng
Música


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Oficina


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Begudes


คน

kon′
Persones


เวลา

way-la
Temps


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambient


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalatge


เครื่องมือ

krêuang-meu
Eines


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trànsit


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruites


เวลาว่าง

way-la-wâng
Oci


ทหาร

tá′-hǎn
Exèrcit


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Roba


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicació


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartament


อาหาร

a-hǎn
Menjar


อาชีพ

a-chêep
Ocupacions


ผัก

pàk′
Verdures


วัตถุ

wát′-tòo′
Objectes


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educació


ร่างกาย

râng-gai
Cos


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Naturalesa


การเงิน

gan-nguнn′
Finances


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobles


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religió


พืช

pêut
Plantes


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termes abstractes


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparells de cuina


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materials


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salut


รถ

rót′
Cotxe


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts


เมือง

meuang
Ciutat


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Temps


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compres


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitectura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animals grans


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animals petits