Learn languages! Click on an image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
ਭਾਵਨਾਵਾਂ


สัตว์

sàt′
ਪਸ਼ੂ


กีฬา

gee-la
ਖੇਡਾਂ


เพลง

playng
ਸੰਗੀਤ


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
ਦਫ਼ਤਰ


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
ਪੇਅ


คน

kon′
ਲੋਕ


เวลา

way-la
ਸਮਾਂ


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
ਵਾਤਾਵਰਣ


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
ਪੈਕੇਜਿੰਗ


เครื่องมือ

krêuang-meu
ਉਪਕਰਣ


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
ਆਵਾਜਾਈ


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
ਫਲ


เวลาว่าง

way-la-wâng
ਛੁੱਟੀਆਂ


ทหาร

tá′-hǎn
ਫੌਜ


เสื้อผ้า

sêua-pâ
ਕੱਪੜੇ


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
ਸੰਚਾਰ


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
ਤਕਨੀਕੀ


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


อาหาร

a-hǎn
ਭੋਜਨ


อาชีพ

a-chêep
ਕਿੱਤੇ


ผัก

pàk′
ਸਬਜੀਆਂ


วัตถุ

wát′-tòo′
ਵਸਤੂਆਂ


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
ਸਿੱਖਿਆ


ร่างกาย

râng-gai
ਸਰੀਰ


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
ਕੁਦਰਤ


การเงิน

gan-nguнn′
ਵਿੱਤ


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
ਫਰਨੀਚਰ


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
ਧਰਮ


พืช

pêut
ਪੌਦੇ


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
ਸਮੱਗਰੀ


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ਸਿਹਤ


รถ

rót′
ਕਾਰ


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
ਕਲਾ


เมือง

meuang
ਸ਼ਹਿਰ


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
ਮੌਸਮ


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
ਖਰੀਦਾਰੀ


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ਵਾਸਤੂਕਲਾ


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ