Click on an image!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
ਭਾਵਨਾਵਾਂ


สัตว์

sàt
ਪਸ਼ੂ


กีฬา

gee-laa
ਖੇਡਾਂ


เพลง

playng
ਸੰਗੀਤ


สำนักงาน

săm-nák ngaan
ਦਫ਼ਤਰ


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
ਪੇਅ


คน

kon
ਲੋਕ


เวลา

way-laa
ਸਮਾਂ


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
ਵਾਤਾਵਰਣ


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
ਪੈਕੇਜਿੰਗ


เครื่องมือ

krêuang meu
ਉਪਕਰਣ


การจราจร

gaan jà-raa-jon
ਆਵਾਜਾਈ


ผลไม้

pŏn-lá-máai
ਫਲ


การพักผ่อน

gaan pák pòn
ਛੁੱਟੀਆਂ


ทหาร

tá-hăan
ਫੌਜ


เสื้อผ้า

sêua pâa
ਕੱਪੜੇ


การสื่อสาร

gaan sèu săan
ਸੰਚਾਰ


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
ਤਕਨੀਕੀ


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


อาหาร

aa hăan
ਭੋਜਨ


อาชีพ

aa-chêep
ਕਿੱਤੇ


ผัก

pàk
ਸਬਜੀਆਂ


วัตถุ

wát-tù
ਵਸਤੂਆਂ


การศึกษา

gaan sèuk-săa
ਸਿੱਖਿਆ


ร่างกาย

râang gaai
ਸਰੀਰ


ธรรมชาติ

tam-má-châat
ਕੁਦਰਤ


การเงิน

gaan ngern
ਵਿੱਤ


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
ਫਰਨੀਚਰ


ศาสนา

sàat-sà-năa
ਧਰਮ


พืช

pêut
ਪੌਦੇ


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


วัสดุ

wát-sà-dù
ਸਮੱਗਰੀ


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
ਸਿਹਤ


รถ

rót
ਕਾਰ


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
ਕਲਾ


เมือง

meuang
ਸ਼ਹਿਰ


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
ਮੌਸਮ


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
ਖਰੀਦਾਰੀ


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
ਵਾਸਤੂਕਲਾ


สัตว์ใหญ่

sàt yài
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ