Learn languages! Klik op 'n foto!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Gevoelens

สัตว์

sàt′
Diere

กีฬา

gee-la
Sport

เพลง

playng
Musiek

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Kantoor

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Drankies

คน

kon′
Mense

เวลา

way-la
Tyd

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Omgewing

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Verpakking

เครื่องมือ

krêuang-meu
Gereedskap

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Verkeer

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Vrugte

เวลาว่าง

way-la-wâng
Ontspanning

ทหาร

tá′-hǎn
Weermag

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Klere

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Kommunikasie

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tegnologie

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Woonstel

อาหาร

a-hǎn
Voedsel

อาชีพ

a-chêep
Beroepe

ผัก

pàk′
Groente

วัตถุ

wát′-tòo′
Voorwerpe

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Onderrig

ร่างกาย

râng-gai
Liggaam

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natuur

การเงิน

gan-nguнn′
Finansies

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Meubels

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Geloof

พืช

pêut
Plante

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Abstrakte terme

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Kombuistoestelle

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiale

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Gesondheid

รถ

rót′
Motor

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Kuns

เมือง

meuang
Stad

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Weer

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Inkopies

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Argitektuur

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Groot diere

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Klein diere