Learn languages! 이미지를 클릭!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
감정


สัตว์

sàt′
동물


กีฬา

gee-la
스포츠


เพลง

playng
음악


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
사무실


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
음료


คน

kon′
사람들


เวลา

way-la
시간


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
환경


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
포장


เครื่องมือ

krêuang-meu
도구


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
교통


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
과일


เวลาว่าง

way-la-wâng
여가


ทหาร

tá′-hǎn
군대


เสื้อผ้า

sêua-pâ
의류


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
통신


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
기술


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
아파트


อาหาร

a-hǎn
음식


อาชีพ

a-chêep
직업


ผัก

pàk′
채소


วัตถุ

wát′-tòo′
사물


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
교육


ร่างกาย

râng-gai


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
자연


การเงิน

gan-nguнn′
재정


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
가구


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
종교


พืช

pêut
식물


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
추상어


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
주방용품


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
재료


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
건강


รถ

rót′
자동차


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
예술


เมือง

meuang
도시


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
날씨


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
쇼핑


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
건축물


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
큰 동물


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
작은 동물