Learn languages! ஒரு படத்தை கிளிக்!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
உணர்வுகள்


สัตว์

sàt′
விலங்குகள்


กีฬา

gee-la
விளையாட்டு


เพลง

playng
இசை


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
அலுவலகம்


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
பானங்கள்


คน

kon′
மக்கள்


เวลา

way-la
காலம்


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
சுற்றுச்சூழல்


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
சிப்பக்கட்டணம்


เครื่องมือ

krêuang-meu
கருவிகள்


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
போக்குவரத்து


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
பழங்கள்


เวลาว่าง

way-la-wâng
ஓய்வு நேரம்


ทหาร

tá′-hǎn
இராணுவம்


เสื้อผ้า

sêua-pâ
ஆடை


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
தொடர்பு


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
தொழில்நுட்பம்


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
அடுக்ககம்


อาหาร

a-hǎn
உணவு


อาชีพ

a-chêep
தொழில்


ผัก

pàk′
காய்கறிகள்


วัตถุ

wát′-tòo′
பொருட்கள்


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
கல்வி


ร่างกาย

râng-gai
உடல்


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
இயற்கை


การเงิน

gan-nguнn′
நிதி


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
அறைக்கலண்கள்


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
மதம்


พืช

pêut
தாவரங்கள்


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
கருத்தியலான பதங்கள்


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
சமையலறை உபகரணங்கள்


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
மூலப்பொருட்கள்


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ஆரோக்கியம்


รถ

rót′
மோட்டார் வண்டி


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
கலைகள்


เมือง

meuang
நகரம்


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
வானிலை


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
வாங்குதல்


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
கட்டிடக்கலை


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
பெரிய விலங்குகள்


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
சிறிய விலங்குகள்