برگرد

Pocity
‫احساسات

Zvieratá
‫حیوانات

Šport
‫ورزش

Hudba
‫موسیقی

Kancelária
‫دفتر کار

Nápoje
‫نوشیدنی ها

Ľudia
‫مردم

Čas
‫زمان

Životné prostredie
‫محیط

Obal
‫بسته بندی

Nástroje
‫ابزار

Doprava
‫ترافیک

Ovocie
‫میوه ها

Voľný čas
‫فراغت

Armáda
‫نظامی

Odev
‫لباس

Komunikácia
‫ارتباط

Technika
‫تکنولوژی

Byt
‫خانه

Jedlo
‫غذا

Povolania
‫مشاغل

Zelenina
‫سبزیجات

Predmety
‫اشیاء

Vzdelanie
‫آموزش و پرورش

Telo
‫بدن

Príroda
‫طبیعت

Financie
‫امور مالی

Nábytok
‫مبل

Náboženstvo
‫دین

Rastliny
‫گیاهان

Abstraktné pojmy
‫انتزاعی

Kuchynské spotrebiče
‫وسایل آشپزخانه

Materiály
‫مصالح

Zdravie
‫سلامت

Auto
‫اتومبیل

Umenie
‫هنر

Mesto
‫شهر

Počasie
‫هوا

Nakupovanie
‫خرید

Architektúra
‫معماری

Veľké zvieratá
‫حیوانات بزرگ

Malé zvieratá
‫حیوانات کوچک

برگرد