Learn languages! एक छवि पर क्लिक करें!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
भावनाएं

สัตว์

sàt′
पशु

กีฬา

gee-la
खेल

เพลง

playng
संगीत

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
कार्यालय

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
पेय

คน

kon′
लोग

เวลา

way-la
समय

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
वातावरण

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
पैकेजिंग

เครื่องมือ

krêuang-meu
उपकरण

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
यातायात

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
फल

เวลาว่าง

way-la-wâng
अवकाश

ทหาร

tá′-hǎn
सैन्य

เสื้อผ้า

sêua-pâ
वस्त्र

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
संचार

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
प्रौद्योगिकी

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
अपार्टमेंट

อาหาร

a-hǎn
भोजन

อาชีพ

a-chêep
व्यवसाय

ผัก

pàk′
सब्जियां

วัตถุ

wát′-tòo′
वस्तुएं

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
शिक्षा

ร่างกาย

râng-gai
शरीर

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
प्रकृति

การเงิน

gan-nguнn′
वित्त

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
फर्नीचर

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
धर्म

พืช

pêut
पौधे

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
सार संदर्भ

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
रसोई उपकरण

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
सामग्री

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
स्वास्थ्य

รถ

rót′
गाड़ी

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
कला

เมือง

meuang
शहर

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
मौसम

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
खरीदारी

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
स्थापत्य

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
बड़े जानवर

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
छोटे जानवर