Learn languages! አንድ ምስል ላይ ጠቅ ያድርጉ!

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
ስሜት

สัตว์

sàt′
እንስሳ

กีฬา

gee-la
ስፖርት

เพลง

playng
ሙዚቃ

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
ፅህፈት ቤት

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
መጠጦች

คน

kon′
ሰዎች

เวลา

way-la
ጊዜ

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
አካባቢ

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
ማሸግ

เครื่องมือ

krêuang-meu
መሳሪያዎች

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
ትራፊክ

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
ፍራ ፍሬ

เวลาว่าง

way-la-wâng
የረፍት ጊዜ

ทหาร

tá′-hǎn
ወታደራዊ

เสื้อผ้า

sêua-pâ
ልብስ

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
ግኑኝነት

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
ቴክኖሎጂ

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
መኖሪያ ቤት

อาหาร

a-hǎn
ምግብ

อาชีพ

a-chêep
ሞያ

ผัก

pàk′
አትክልቶች

วัตถุ

wát′-tòo′
ቁሶች

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
ስልጠና

ร่างกาย

râng-gai
ሰውነት

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
ተፈጥሮ

การเงิน

gan-nguнn′
ገንዘብ አያያዝ

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
የቤት ወይም የቢሮ እቃዎች

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
ሐይማኖት

พืช

pêut
አትክልቶች

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
እረቂቅ

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
የኩሽና እቃዎች

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
መጠቀሚያ እቃዎች

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
ጤነኝነት

รถ

rót′
መኪና

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
ጥበብ

เมือง

meuang
ከተማ

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
የአየር ሁኔታ

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
ግብይት

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ምህንድስና

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
ትልቅ እንስሶች

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
ትንሽ እንስሶች