Klik op 'n foto!


ความรู้สึก

kwaam róo sèuk
Gevoelens


สัตว์

sàt
Diere


กีฬา

gee-laa
Sport


เพลง

playng
Musiek


สำนักงาน

săm-nák ngaan
Kantoor


เครื่องดื่ม

krêuang dèum
Drankies


คน

kon
Mense


เวลา

way-laa
Tyd


สิ่งแวดล้อม

sìng wâet lóm
Omgewing


บรรจุภัณฑ์

ban-jù pan
Verpakking


เครื่องมือ

krêuang meu
Gereedskap


การจราจร

gaan jà-raa-jon
Verkeer


ผลไม้

pŏn-lá-máai
Vrugte


การพักผ่อน

gaan pák pòn
Ontspanning


ทหาร

tá-hăan
Weermag


เสื้อผ้า

sêua pâa
Klere


การสื่อสาร

gaan sèu săan
Kommunikasie


เทคโนโลยี

ték-noh-loh-yee
Tegnologie


อพาร์ทเม้นต์

a-pâat-máyn
Woonstel


อาหาร

aa hăan
Voedsel


อาชีพ

aa-chêep
Beroepe


ผัก

pàk
Groente


วัตถุ

wát-tù
Voorwerpe


การศึกษา

gaan sèuk-săa
Onderrig


ร่างกาย

râang gaai
Liggaam


ธรรมชาติ

tam-má-châat
Natuur


การเงิน

gaan ngern
Finansies


เฟอร์นิเจอร์

fer-ní-jer
Meubels


ศาสนา

sàat-sà-năa
Geloof


พืช

pêut
Plante


ศัพท์นามธรรม

sàp naam-má-tam
Abstrakte terme


เครื่องใช้ในครัว

krêuang chái nai krua
Kombuistoestelle


วัสดุ

wát-sà-dù
Materiale


สุขภาพ

sùk-kà-pâap
Gesondheid


รถ

rót
Motor


ศิลปะ

sĭn-lá-bpà
Kuns


เมือง

meuang
Stad


สภาพอากาศ

sà-pâap aa-gàat
Weer


ช้อปปิ้ง

chóp-bpîng
Inkopies


สถาปัตยกรรม

sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam
Argitektuur


สัตว์ใหญ่

sàt yài
Groot diere


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt kà-nàat lék
Klein diere