Vocabulari

Choose the category you want to learn

Torna

games image

ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentiments

games image

สัตว์

sàt′
Animals

games image

กีฬา

gee-la
Esports

games image

เพลง

playng
Música

games image

สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Oficina

games image

เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Begudes

games image

คน

kon′
Persones

games image

เวลา

way-la
Temps

games image

สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambient

games image

บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalatge

games image

เครื่องมือ

krêuang-meu
Eines

games image

การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Trànsit

games image

ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Fruites

games image

เวลาว่าง

way-la-wâng
Oci

games image

ทหาร

tá′-hǎn
Exèrcit

games image

เสื้อผ้า

sêua-pâ
Roba

games image

การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicació

games image

เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia

games image

อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartament

games image

อาหาร

a-hǎn
Menjar

games image

อาชีพ

a-chêep
Ocupacions

games image

ผัก

pàk′
Verdures

games image

วัตถุ

wát′-tòo′
Objectes

games image

การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educació

games image

ร่างกาย

râng-gai
Cos

games image

ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Naturalesa

games image

การเงิน

gan-nguнn′
Finances

games image

เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobles

games image

ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religió

games image

พืช

pêut
Plantes

games image

ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termes abstractes

games image

เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparells de cuina

games image

วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materials

games image

สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Salut

games image

รถ

rót′
Cotxe

games image

ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Arts

games image

เมือง

meuang
Ciutat

games image

สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Temps

games image

ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compres

games image

สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitectura

games image

สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animals grans

games image

สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animals petits

Torna