Learn languages! Click on an image!


ความรู้สึก

kwam-róo-sèuk′
Sentimentos


สัตว์

sàt′
Animais


กีฬา

gee-la
Esportes


เพลง

playng
Música


สำนักงาน

sǎm′-nák′-ngan
Escritório


เครื่องดื่ม

krêuang-dèum
Bebidas


คน

kon′
Pessoas


เวลา

way-la
Tempo


สิ่งแวดล้อม

sìng′-wæ̂t-láwm
Ambiente


บรรจุภัณฑ์

ban′-jòo′-pan′
Embalagem


เครื่องมือ

krêuang-meu
Ferramentas


การจราจร

gan-jà′-ra-jawn
Tráfego


ผลไม้

pǒn′-lá′-mái
Frutas


เวลาว่าง

way-la-wâng
Lazer


ทหาร

tá′-hǎn
Militar


เสื้อผ้า

sêua-pâ
Roupa


การสื่อสาร

gan-sèu-sǎn
Comunicação


เทคโนโลยี

tâyk-noh-loh-yee
Tecnologia


อพาร์ทเม้นต์

à′-pât-mén′
Apartamento


อาหาร

a-hǎn
Alimentação


อาชีพ

a-chêep
Profissões


ผัก

pàk′
Legumes


วัตถุ

wát′-tòo′
Objetos


การศึกษา

gan-sèuk′-sǎ
Educação


ร่างกาย

râng-gai
Corpo


ธรรมชาติ

tam′-má′-chât
Natureza


การเงิน

gan-nguнn′
Finanças


เฟอร์นิเจอร์

fur̶-ní′-jur̶
Mobília


ศาสนา

sàt-sà′-nǎ
Religião


พืช

pêut
Plantas


ศัพท์นามธรรม

sàp′-nam-tam′
Termos abstratos


เครื่องใช้ในครัว

krêuang-chái′-nai′-krua
Aparelhos de cozinha


วัสดุ

wát′-sà′-dòo′
Materiais


สุขภาพ

sòok′-kà′-pâp
Saúde


รถ

rót′
Carro


ศิลปะ

sǐn′-lá′-bhà′
Artes


เมือง

meuang
Cidade


สภาพอากาศ

sà′-pâp-a-gàt
Tempo / Clima


ช้อปปิ้ง

cháwp-bhîng′
Compras


สถาปัตยกรรม

sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arquitetura


สัตว์ใหญ่

sàt′-yài′
Animais de grande porte


สัตว์ขนาดเล็ก

sàt′-kà′-nât-lék′
Animais de pequeno porte