Learn languages! Click on an image!

Cảm xúc

Sentiments

Động vật

Animals

Thể thao

Esports

Âm nhạc

Música

Văn phòng

Oficina

Đồ uống

Begudes

Con người

Persones

Thời gian

Temps

Môi trường

Ambient

Bao bì

Embalatge

Công cụ

Eines

Giao thông

Trànsit

Quân sự

Exèrcit

Quần áo

Roba

Thông tin liên lạc

Comunicació

Công nghệ

Tecnologia

Căn hộ

Apartament

Nghề nghiệp

Ocupacions

Rau

Verdures

Giáo dục

Educació

Thân thể

Cos

Thiên nhiên

Naturalesa

Tài chính

Finances

Tôn Giáo

Religió

Thực vật

Plantes

Thuật ngữ trừu tượng

Termes abstractes

Thiết bị nhà bếp

Aparells de cuina

Vật liệu

Materials

Xe hơi

Cotxe

Nghệ thuật

Arts

Thành phố

Ciutat

Thời tiết

Temps

Mua sắm

Compres

Kiến trúc

Arquitectura

Động vật lớn

Animals grans

Động vật nhỏ

Animals petits