Learn languages! Click on an image!

Чувства

Čuvstva
Sentiments

Животни

Životni
Animals

Спорт

Sport
Esports

Музика

Muzika
Música

Канцеларија

KancelariJa
Oficina

Пијалоци

PiJaloci
Begudes

Луѓе

Luǵe
Persones

Време

Vreme
Temps

Животна средина

Životna sredina
Ambient

Пакување

Pakuvanje
Embalatge

Алатки

Alatki
Eines

Сообраќај

SoobraḱaJ
Trànsit

Овошје

OvošJe
Fruites

Слободно време

Slobodno vreme
Oci

Воjска

Vojska
Exèrcit

Облека

Obleka
Roba

Комуникација

KomunikaciJa
Comunicació

Технологија

TehnologiJa
Tecnologia

Стан

Stan
Apartament

Храна

Hrana
Menjar

Професии

Profesii
Ocupacions

Зеленчук

Zelenčuk
Verdures

Објекти

ObJekti
Objectes

Образование

Obrazovanie
Educació

Тело

Telo
Cos

Природа

Priroda
Naturalesa

Финансии

Finansii
Finances

Мебел

Mebel
Mobles

Религија

ReligiJa
Religió

Растенија

RasteniJa
Plantes

Апстрактни поими

Apstraktni poimi
Termes abstractes

Кујнски апарати

KuJnski aparati
Aparells de cuina

Материјали

MateriJali
Materials

Здравје

ZdravJe
Salut

Автомобил

Avtomobil
Cotxe

Уметност

Umetnost
Arts

Град

Grad
Ciutat

Време

Vreme
Temps

Купување

Kupuvanje
Compres

Архитектура

Arhitektura
Arquitectura

Големи животни

Golemi životni
Animals grans

Мали животни

Mali životni
Animals petits