Learn languages! Click on an image!

Ndjenjat

Sentiments

Kafshët

Animals

Sportet

Esports

Muzika

Música

Zyra

Oficina

Pijet

Begudes

Njerëzit

Persones

Koha

Temps

Mjedisi

Ambient

Paketimi

Embalatge

Veglat

Eines

Trafiku

Trànsit

Frutat

Fruites

Koha e lirë

Oci

Ushtria

Exèrcit

Veshja

Roba

Komunikimi

Comunicació

Teknologjia

Tecnologia

Banesa

Apartament

Ushqimi

Menjar

Profesionet

Ocupacions

Perimet

Verdures

Objektet

Objectes

Arsimimi

Educació

Trupi

Cos

Natyra

Naturalesa

Financat

Finances

Mobiljet

Mobles

Feja

Religió

Bimët

Plantes

Termat abstraktë

Termes abstractes

Pajisjet e kuzhinës

Aparells de cuina

Materialet

Materials

Shëndetësia

Salut

Vetura

Cotxe

Artet

Arts

Qyteti

Ciutat

Moti

Temps

Pazari

Compres

Arkitektura

Arquitectura

Kafshët e mëdha

Animals grans

Kafshët e vogla

Animals petits