Learn languages! Klick auf ein Bild!

Cảm xúc

Gefühle

Động vật

Tiere

Thể thao

Sport

Âm nhạc

Musik

Văn phòng

Büro

Đồ uống

Getränke

Con người

Menschen

Thời gian

Zeit

Môi trường

Umwelt

Bao bì

Verpackung

Công cụ

Werkzeuge

Giao thông

Verkehr

Quân sự

Militär

Quần áo

Kleidung

Thông tin liên lạc

Kommunikation

Công nghệ

Technik

Căn hộ

Wohnung

Nghề nghiệp

Berufe

Rau

Gemüse

Đồ vật (vật thể)

Gegenstände

Giáo dục

Bildung

Thân thể

Körper

Thiên nhiên

Natur

Tài chính

Finanzen

Tôn Giáo

Religion

Thực vật

Pflanzen

Thiết bị nhà bếp

Küchengeräte

Vật liệu

Materialien

Y tế (sức khỏe)

Gesundheit

Xe hơi

Auto

Nghệ thuật

Künste

Thành phố

Stadt

Thời tiết

Wetter

Mua sắm

Einkauf

Kiến trúc

Architektur

Động vật lớn

Große Tiere

Động vật nhỏ

Kleine Tiere