Learn languages! Nhấp chuột vào một hình ảnh!

Jūtas

Cảm xúc

Dzīvnieki

Động vật

Sporta

Thể thao

Mūzika

Âm nhạc

Birojs

Văn phòng

Dzērieni

Đồ uống

Cilvēki

Con người

Laiks

Thời gian

Vide

Môi trường

Iepakojums

Bao bì

Darbarīki

Công cụ

Satiksme

Giao thông

Augļi

Trái cây (hoa quả)

Atpūta

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

Militārs

Quân sự

Apģērbs

Quần áo

Sakari

Thông tin liên lạc

Tehnoloģija

Công nghệ

Dzīvoklis

Căn hộ

Pārtika

Thực phẩm (lương thực)

Profesijas

Nghề nghiệp

Objekti

Đồ vật (vật thể)

Izglītība

Giáo dục

Ķermenis

Thân thể

Daba

Thiên nhiên

Finanses

Tài chính

Mēbeles

Đồ nội thất

Reliģija

Tôn Giáo

Augi

Thực vật

Abstrakti jēdzieni

Thuật ngữ trừu tượng

Virtuves iekārtas

Thiết bị nhà bếp

Materiāli

Vật liệu

Veselība

Y tế (sức khỏe)

Auto

Xe hơi

Māksla

Nghệ thuật

Pilsēta

Thành phố

Laiks

Thời tiết

Iepirkšanās

Mua sắm

Arhitektūra

Kiến trúc

Lielie dzīvnieki

Động vật lớn

Mazie dzīvnieki

Động vật nhỏ